Minőségpolitikánk

A GESZTELYI  Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt. Integrált minőség-, környezet- és munkahelyi egészségvédelem és biztonság politikája

 

A GESZTELYI ZRt. vezetése a sikeres működés érdekében arra törekszik, hogy szolgáltatásával elérje a megbízók, érdekelt felek elégedettségét, a környezettudatos irányítási stratégiával a fenntartható fejlődés meghatározó tényezője legyen, továbbá valamennyi munkavállalójának jó egészségi állapotát, munkaképességét megőrizze, az esetleges egészségromlást megakadályozza.  

A folyamatos fejlődés érdekében a ZRt. vezetése bevezette és működteti az MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015 és MSZ 28001:2008  szabványok és az AQAP 2110:2016 követelményeinek megfelelő integrált minőség-, környezet- és munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszert.

 

A vezetőség minőség- környezet és munkavállalói iránti elkötelezettségét példamutatása, a minőségfejlesztésben és a környezet megóvásában, munkavállalói egészség védelmében, megóvásában vállalt tudatos szerepe hitelesíti. Mindenkori feladata és felelőssége a minőség-, a környezet- és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer állandó fejlesztése, amely érdekében célokat és ezek megvalósítása érdekében környezeti és MEB programokat tűz ki és valósít meg.

 

A GESZTELYI ZRt. szolgáltatásával megbecsülést és megérdemelt eredményt kíván elérni, e cél érdekében a felső vezetés a szolgáltatásai folyamatait folyamatosan fejleszti, a minőség javítása, valamint környezeti hatásainak csökkentése és a dolgozók egészségvédelme érdekében.

 

A vezetőség politikájának fő irányelveit az alábbiakban határozta meg:

 

-       tevékenységük középpontjában a megrendelő áll, a megrendelői igényeknek való maradéktalan megfelelés, 

-       a szakmai munka tökéletesítése, a szolgáltatás minőségének állandó javítása, környezeti tényezőinek azonosítása, vizsgálata, a környezeti hatások, munkabaleset, foglalkozási ártalom megelőzése, csökkentése minden vezető és alkalmazottnak elsőrendű feladata, 

-       a GESZTELYI ZRt. tevékenységével, a környezet- és a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályi és egyéb követelmények megismertetése és betartatása,  

-       hosszú távú megrendelői kapcsolatok kialakítása, 

-       kockázatszemléletű megközelítést alkalmaz a lehetőségek beazonosítása mellett, 

-       napi kapcsolattarás szállítókkal, közös minőség- és környezeti MEB célok érdekében,  

-       együttműködés a szakhatóságokkal, a környezetvédelmi felügyeleti és munkabiztonsági szervekkel, helyi önkormányzatokkal, 

-       munkavállalók képzésének támogatása, hogy tudásukkal a minőség javításában és a környezet védelmében aktívak, kezdeményezők legyenek, ismerjék a munkahelyük MEB (munkahelyi egészségvédelem és biztonság) eljárásait, ezzel is hozzájárulva a GESZTELYI ZRt. sikeréhez, 

-       az integrált minőség-, környezet és MEB politika, a célok és az ezekből származtatható környezeti és MEB programok megismertetése, megértetése a munkatársakkal, hogy minden vezető és munkavállaló egyformán felelősséget érezzen a minőség és környezet iránt,  

-       az érdekelt felek tájékoztatása a GESZTELYI ZRt. integrált minőség-, környezet és MEB politikájáról, és környezetvédelmi tevékenységéről, 

-       szállítók, alvállalkozók tájékoztatásával, képzésével biztosítani, hogy tevékenységük során azonosuljanak, a társaság céljaival és elvárásaival, mint a minőség, mint a környezet- és a munkavédelem területén.

 

A GESZTELYI ZRt. az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ 28001:2008 szabványok és az AQAP 2110:2016 követelményeinek megfelelő integrált minőség-, környezet-, és munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer segítségével folyamatos javítást kíván elérni az alábbi területeken:

 

-       a szakmai munka tökéletesítése, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítása,  

-       munkatársaink minőség-környezeti és munkaegészség biztonsággal kapcsolatos tudatának fejlesztése, folyamatos képzéssel, 

-       az anyag és energiafelhasználás csökkentése, 

-       a hulladék kibocsátás csökkentése, újra felhasználása, 

-       a tevékenységének környezeti kockázatának csökkentése, 

-       a baleseti, egészségügyi kockázattól mentes munkahelyek megteremtése, 

-       együttműködés fejlesztése a szállítókkal, alvállalkozókkal.

 

A dokumentált munkafolyamatok lehetővé teszik egyrészről a szolgáltatás tervezhetőségét valamint a szolgáltatásteljesítés minőségének állandó javítását.

 

Célként tűzte ki a GESZTELYI Zrt., hogy az integrált rendszer bevezetését követően a megrendelői észrevételekből, reklamációkból eredő költségek éves szinten ismertek, számszerűsítettek legyenek, melyek bázisul szolgálnak fejlesztési törekvéseinek.

 

Budapest, 2018. július 05. 

Gesztelyi Nagy Tibor 

vezérigazgató