Minőségpolitikánk

A Gesztelyi Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi zRt. felső vezetősége – összhangban a szervezet célkitűzéseivel – a megfogalmazott minőségpolitikáját az alábbiakban adja meg:

  1. A Gesztelyi zRt. a vevői elégedettség folyamatos növelése érdekében, a piaci helyzetének megőrzésére, és pozíciójának erősítésére az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeit kielégítő minőségirányítási rendszert tart fenn és fejleszt a folyamataiban.

  1. A Gesztelyi zRt. vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri a külső környezet változásait, azokat értékelve alakítja ki a stratégiai elképzeléseit, a cég jövőképét, ezzel a piacszerzési irányokat.

  1. A Gesztelyi zRt. vezetése jogkövető magatartásával a hatályos jogszabályok, szabványok és szakmai elvárások betartására ösztönzi üzleti partnereit.

  1. A Gesztelyi zRt. vezetése mindent megtesz a jó munkahelyi légkör és a biztonságos munkakörnyezet kialakításáért és folyamatos megvalósításáért. Arra törekszik, hogy munkatársait, és a szerződéses alvállalkozóit, szállítóit a lehető legszélesebb körben bevonja a döntések előkészítésébe, ezzel ösztönözve őket, hogy a képességeik legjavát tudják adni a közös jó minőséghez.

  1. A Gesztelyi zRt. vezetése folyamatosan fejleszti a munkatársak képességeit a vevői elvárásoknak figyelembe vételével, hogy képesek legyenek a legkorszerűbb módszerek, technológiák alkalmazására, a költség hatékony teljesítésre.

  1. A Gesztelyi zRt. vezetése a tényeken alapuló döntéshozatal érdekében egyre szélesebb körben alakítja ki az építési kivitelezési folyamatainak, a vevői elégedettség szintjének mérési lehetőségeit. Fejleszti az információáramlást a szervezeten belül, és a szerződéses partnereivel való kapcsolatában. 

A szervezet vezetősége fentiek alapján elkötelezett a vállalt szerződéses megállapodások teljesítése és a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése iránt.


Budapest, 2005. 06. 01.


Gesztelyi Nagy Tibor
vezérigazgató